Ubezpieczenia Zdrowotne UK | Royal London

ubezpieczenia-zdrowotne-royal-london

Royal London ogłosiło, że zniesie dziś 24-go Maja 2021 większość swoich ograniczeń ubezpieczeniowych, nałożonych w zeszłym roku w odpowiedzi na Covid-19, „z powodu poprawiającego się obrazu w Wielkiej Brytanii i postępu programu szczepień”. Zmiany dotyczą ich podstawowych ubezpieczeń na życie, od chorób krytycznych krytycznych oraz utraty dochodów i dotyczą głównie osób z chorobami przewlekłymi lub poważną historią medyczną, osobom tym teraz łatwiej będzie uzyskać ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie od utraty dochodów oraz chorób krytycznych

W sprawie ubezpieczenia od utraty dochodów i od chorób krytycznych Royal London usuwa wszystkie tymczasowe ograniczenia i powraca do pozycji sprzed pandemii, oferując oceny premium do 150%.

Przed dzisiejszą zmianą maksymalny dostępny wzrost składek za historię medyczną był 100% i chociaż rzadko zdarza się, aby pojedynczy wniosek zasługiwał na ocenę przekraczającą 100%, może to mieć miejsce w przypadku kilku kłopotów zdrowotnych lub stylu życia. Na przykład 46-letni klient z BMI 34 i dwoma członkami rodziny z chorobami serca mogą otrzymać ubezpieczenie, gdzie wcześniej ich wniosek zostałby odroczony.

Ubezpieczenie na życie 

Wskaźniki ubezpieczenia na życie nie wracają jeszcze w pełni do poziomów sprzed pandemii, jednak Royal London zwiększa maksymalne wzrost składek, które zaakceptuje w różnych grupach wiekowych, dla sum gwarancyjnych do 3 milionów funtów. Ubezpieczenie cukrzyków nie podlega obecnie tym zmianom i nadal obowiązuje surowsza filozofia ubezpieczenia covid-19.

Poniższa tabela przedstawia nowe maksymalne oceny w porównaniu ze starymi. Doradcy powinni być świadomi, że w przypadku sum gwarancyjnych przekraczających 3 miliony funtów nadal obowiązuje stara filozofia i w takim przypadku lub gdy warunki przekraczają nowe maksymalne oceny, zgłoszenie zostanie odroczone o sześć miesięcy.

Wiek
Poprzednie maksymalne obciążenie
 Nowe maksymalne obciążenie
<60
200%
300%
60-69
125%
200%
70-79
75%
100%
80-83
Odroczenie
Stawki standardowe do 150 tys. GBP, w przeciwnym razie wniosek jest odroczony
>83
Odroczenie
Odroczenie

Zmiany te oznaczają, że po 80-ce ma teraz dostęp do pewnych ubezpieczeń, które wcześniej zostałyby całkowicie odroczone, i otwiera to możliwości uzyskania ochrony dla osób z poważnymi ujawnieniami dotyczącymi zdrowia. Na przykład klientowi po pięćdziesiątce, który w ciągu ostatnich pięciu lat doznał zawału serca z chorobą wielonaczyniową, zaproponowano by warunki, które wcześniej były przełożone.

Podróże 

Nastąpiły pewne zmiany w filozofii ubezpieczenia w odniesieniu do podróży międzynarodowych. Jeśli wnioskodawca jest zobowiązany do samoizolacji po podróży, jego wniosek zostanie odroczony do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu lub zakończenia samoizolacji (i braku objawów covid-19).

W przypadku osób, które w momencie składania wniosku przebywają za granicą w kraju z czerwonej listy, ochrona ubezpieczeniowa będzie nadal odroczona. Wnioskodawcom przebywającym w kraju pomarańczowym lub planującym podróż do czerwonego kraju zostaną zaoferowane warunki, które odzwierciedlają zwykłą ocenę ryzyka związanego z podróżą w danym kraju, a nie ryzyko związane z covid-19.

Szczegółowe informacje na temat krajów czerwonych, pomarańczowych i zielonych można znaleźć na stronie .gov.uk .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.