Ubezpieczenia UK | Royal London | Definicje ABI+

ubezpieczenia-zdrowotne-royal-london

Dobór odpowiedniego ubezpieczenia UK od chorób krytycznych to przede wszystkim analiza jakości oraz definicji. Ubezpieczenie Royal London menu jest planem szeroko rozbudowanym więc w mojej codziennej pracy jako doradca ubezpieczeniowy, czytanie i tłumaczenie ich treści dla osób nie mówiących biegle w języku Angielskim to chleb powszedni. Po niżej, przedstawiam państwu definicje ubezpieczenia Royal London menu, które wykraczają poza minimum standardu dla ubezpieczeń zdrowotnych w UK, oznacza to, że są lepsze niż nakazuje to ABI Brytyjskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli UK.

William Slivinsky 13 Lipiec 2021 dostęp do pełnej wersji w języku Angielskim znajdziesz tutaj…

Ślepota – trwała i nieodwracalna

Trwała i nieodwracalna utrata wzroku do tego stopnia, że nawet przy badaniu przy pomocy okularów lub soczewek pomiar jest na poziomie 6/60 lub gorzej w lepszym oku za pomocą skali Snellena lub pole widzenia jest zmniejszone do 20 stopni lub mniej w łuku, co jest poświadczone przez okulistę.

Rak – z wyłączeniem mniej zaawansowanych przypadków

Każdy nowotwór złośliwy z pozytywną diagnozą z potwierdzeniem histologicznym i charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem komórek złośliwych oraz inwazją tkanek.

Termin nowotwór złośliwy obejmuje:

 • białaczka;
 • mięsak; i
 • chłoniak (z wyjątkiem chłoniaka skórnego – czyli chłoniak ograniczony do warstwy skóry właściwej).

Powyższa definicja nie obejmuje:

 • wszystkie nowotwory, które są histologicznie sklasyfikowane jako którekolwiek z poniższych:
  • przednowotworowe;
  • nieinwazyjny;
  • rak w zalążku;
  • o granicznej złośliwości; lub
  • o niskim potencjale złośliwości;
 • czerniak złośliwy, który jest ograniczony do naskórka (zewnętrznej warstwy skóry).
 • każdy nieczerniakowy rak skóry (w tym chłoniak skóry), który nie rozprzestrzenił się na węzły chłonne lub nie dał przerzutów do odległych narządów.
 • wszystkie nowotwory gruczołu krokowego, chyba że histologicznie sklasyfikowane jako mające wynik w skali Gleasona 7 lub więcej, lub progresją do co najmniej T2bN0M0 w klasyfikacji TNM

Zawał serca – o określonym nasileniu

 • Śmierć mięśnia sercowego z powodu niedostatecznego dopływu krwi, która spowodowała wszystkie następujące objawy ostrego zawału mięśnia sercowego:

  • charakterystyczny wzrost enzymów sercowych lub troponin; i
  • nowe charakterystyczne zmiany elektrokardiograficzne lub inne pozytywne wyniki badań obrazowych.

  Dowody muszą wykazywać wyraźny, ostry zawał mięśnia sercowego.

  Powyższa definicja nie obejmuje:

  • inne ostre zespoły wieńcowe; i
  • dusznica bolesna bez zawału mięśnia sercowego.

Przeszczep dużego organu – od innego dawcy

Poddawanie się jako biorca przeszczepu od innego dawcy szpiku kostnego lub całego serca, nerki, wątroby, płuc lub trzustki, lub całego płata płuca lub wątroby, lub umieszczenie na oficjalnej liście oczekujących w Wielkiej Brytanii na taki zabieg.

W przypadku powyższej definicji nie obejmuje się:

 • przeszczep jakichkolwiek innych narządów, części narządów, tkanek lub komórek.

Choroba neuronu ruchowego i określone choroby neuronu ruchowego – powodujące trwałe objawy

Jednoznaczna diagnoza jednej z następujących chorób neuronu ruchowego przez konsultanta neurologa:

 • stwardnienie zanikowe boczne (ALS)
 • Choroba Kennedy’ego, znana również jako rdzeniowy i opuszkowy zanik mięśni (SBMA)
 • stwardnienie boczne pierwotne (PLS)
 • postępujące porażenie opuszkowe (PBP)
 • postępujący zanik mięśni (PMA).

Musi również występować trwałe kliniczne upośledzenie funkcji motorycznych.

Stwardnienie rozsiane – z przeszłymi lub obecnymi objawami

Ostateczna diagnoza stwardnienia rozsianego przez konsultanta neurologa. Musi wystąpić kliniczne upośledzenie funkcji motorycznych lub czuciowych spowodowane stwardnieniem rozsianym.

choroba Parkinsona – powodująca trwałe objawy

Ostateczna diagnoza choroby Parkinsona przez konsultanta neurologa lub geriatrę.

Musi istnieć trwałe kliniczne upośledzenie funkcji motorycznych z towarzyszącym drżeniem i sztywnością mięśni.

Powyższa definicja nie obejmuje:

 • Zespoły parkinsonowskie/parkinsonizm.

Udar – o określonym nasileniu

Śmierć tkanki mózgowej z powodu niedostatecznego dopływu krwi lub krwotoku w czaszce, co skutkuje wszystkimi z poniższych:

 • wyraźne dowody śmierci tkanki lub krwotoku na skanie mózgu; i
 • deficyt neurologiczny z utrzymującymi się objawami klinicznymi trwającymi co najmniej 24 godziny.

Powyższa definicja nie obejmuje:

 • Przejściowy atak niedokrwienny
 • śmierć tkanki nerwu wzrokowego lub udar siatkówki / oka.

Oparzenia III stopnia – obejmujące 20% powierzchni ciała lub 50% powierzchni twarzy

Oparzenia, które wiążą się z uszkodzeniem lub zniszczeniem skóry do powierzchni właściwej, aż do leżącej pod nią tkanki i obejmują co najmniej 20% powierzchni ciała lub 50% powierzchni twarzy, która do celów niniejszej definicji obejmuje czoło i uszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.