ubezpieczenie-na-zycie-uk

Ubezpieczenie Zdrowotne Choroby Krytyczne

Innowacyjne ubezpieczenie od chorób krytycznej dla osób indywidualnych, rodziców oraz dzieci. Krystalicznie proste definicje zatwierdzone przez konsultanta NHS. Opcjonalne zabezpieczenie dzieci od chorób krytycznych od £10.000 do £100.000. Dwubiegunowe wspólne zabezpieczenie dla par, które oznacza zniżkę, wyjątkowa właściwość planu jest taka, że jeśli jedno z rodziców wypłaca świadczenie to polisa nie wygasa dla drugiej osoby. Polisa na życie łączona z chorobami krytycznymi umożliwia wnioskowanie o świadczenia zarówno z uwagi na diagnozę lub śmierć, u innych ubezpieczycieli jeśli ktoś wnioskuję z tytułu choroby krytycznej wówczas polisa na życie wygasa. 

Guardian skupił się na najbardziej popularnych schorzeniach i nigdy nie załącza dodatkowych wykluczeń. W większości przypadków przeglądu wniosków Guardian nie wymaga szczegółowego wglądu w adnotacje lekarskie.

Pakiet podzielony jest na trzy kategorie:

 • Choroby wypłacające 100% świadczenia,
 • Mniej zaawansowane choroby wypłacające do 25% świadczenia lub do £50.000, oraz
 • Pakiet zabiegów, który również wypłaca 25% lub £50.000. 

 

 

Choroby wypłacające 100% świadczenia

 1. Przeszczep aorty 
 2. Niedokrwistość aplastyczna
 3. Bakteryjne zapalenie opon mózgowych
 4. Łagodny guz mózgu
 5. Łagodny guz na rdzeniu kręgowym
 6. Głuchota
 7. Rak złośliwy
 8. Zatrzymanie akcji serca
 9. Kardiomiopatia pierwotna
 10. Syndrom Końskiego Ogona 
 11. Ostre chroniczne zapalenie stawów
 12. Śpiączka
 13. Przeszczep bajpasów serca
 14. Choroba Jakoba 
 15. Choroba Leśniewskiego
 16. Ślepota
 17. Demencja łącznie z chorobom Alzheimera 
 18. Padaczka lekooporna
 19. Zapalenie mózgu spowodowane infekcją lub reakcją alergiczną
 20. Guz podścieliska przewodu pokarmowego
 21. Atak serca
 22. Niedoczynność serca
 23. Wymiana lub naprawa zastawki serca
 24. Wirus HIV
 25. Ostry dyżur 
 26. Śródmiąższowa choroba płuc 
 27. Niedoczynność nerek
 28. Niedoczynność wątroby
 29. Utrata dłoni lub stopy
 30. Utrata mowy
 31. Przeszczep organu głównego
 32. Choroba nerwu ruchowego 
 33. Stwardnienie rozsiane 
 34. Neuroendokrynny guz
 35. Zabieg na otwartym sercu lub strukturalny zabieg na sercu 
 36. Zespół Devika 
 37. Paraliż kończyn
 38. Choroba Parkinsona 
 39. Syndrom Parkinsona Plus
 40. Choroba tętnic obwodowych
 41. Pneumonektomia 
 42. Pierwotne nadciśnienie płuc 
 43. Zabieg na tętnicy płucnej
 44. Niedoczynność oddechowa
 45. Udar kręgosłupa
 46. Udar mózgu
 47. Chirurgiczne usunięcie gałki ocznej
 48. Toczeń rumieniowaty układowy
 49. Choroba terminalna 
 50. Poparzenia trzeciego stopnia
 51. Całkowita kolektomia 
 52. Totalna permanentna niepełnosprawność 
 53. Traumatyczny uraz mózgu
 54. Wrzodziejące zapalenie okrężnicy  

Choroby wypłacające do 25% świadczenia lub do £50.000

 1. Angioplastyka wieńcowa 
 2. Torbiel na mózgu
 3. Rak w zalążku 
 4. Rak w zalążku piersi
 5. Zwężenie tętnicy szyjnej
 6. Zamknięcie żyły lub tętnicy siatkówki – udar oka
 7. Tętniak na mózgu
 8. Malformacja tętniczo żylna mózgu 
 9. Zaburzenia tkanki łącznej
 10. Naprawa wewnątrz naczyniowa 
 11. Rak prostaty niskiego stopnia
 12. Nieczerniakowy rak skóry
 13. Nisko-złośliwy lub złośliwy o niskim stadium guz na jajnikach 
 14. Guz na przysadce mózgowej
 15. Hospitalizacja z wypadku powyżej 28 dni
 16. Znaczna, poważna utrata wzroku 
 17. Tętniak na rdzeniu kręgowym 
 18. Malformacja tętniczo-żylna kręgosłupa
 19. Syrinx lub Syringobulimia 
 20. Nisko złośliwy rak jądra
 21. Poparzenia 3-go stopnia 5%
 22. Cukrzyca typu 1-go

Pakiet zabiegów, który również wypłaca 25% lub £50.000

Jeśli osoba ubezpieczona zostanie umieszczona na liście oczekujących na jeden z poniższych zabiegów, polisa wyĻłaci 25% świadczenia do £50.000. Po zakończeniu zabiegu, ubezpieczyciel wypłaci pozostałe świadczenie z grupy schorzeń podstawowych ( lista powyżej 54 schorzenia)

 1. Przeszczep aorty
 2. Założenie bajpasów serca
 3. Naprawa lub wymiana zastawek serca
 4. Użycie defibratora po zatrzymaniu akcji serca
 5. Usunięcie płuca 
 6. Zabieg na tętnicy płucnej 
 7. Strukturalny zabieg na sercu 
 8. Pełna kolektomia 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.