Zrzut ekranu 2020-11-26 o 14.24.55

Royal London i jego produkt chorób krytycznych jest kolejnym produktem, który oprócz pewnych podobieństw do innych oferowanych pakietów, ma również wyjątkowe cechy widziane tylko właśnie w tym pakiecie. Jednym z takich dodatków jest £5.000 w przypadku pobytu w szpitalu przez dłużej niż 28 dni z uwagi na wypadek. Kolejno Legal General ubezpiecza dzieci w pakiecie podstawowym bez dodatkowych kosztów. A w pakiecie rozszerzonym chorób krytycznych Legal General nie wprowadza limitu liczby dodatkowych świadczeń na wypłaty z tytułu chorób takich jak: mniejrak w zalążku lub guz neuroendokrynny – dla porównania inni dostawcy z każdej definicji wypłacają tylko raz, natomiast w Legla General możemy składać kilka wniosków tak długo jak guz lub rak w zalążku nie atakuje tego samego organu lub tkanki w ciele. Natomiast jedną z wad w porównaniu do innych produktów np. Aviva, Legal General wypłaca świadczenie z tytułu choroby krytycznej kiedy osoba przeżyje conajmniej 14 dni. Jest to bardzo niekorzystna oferta dla osób które cha mieć tylko choroby krytyczne  w swoim pakiecie, wówczas państwa doradca pomoże państwu wybrać produkt, który ma krótszy okres karencyjny np. 10 dni lub np. Zurich, który takiego okresu nie ma w swoim pakiecie chorób krytycznych. 

W pakiecie podstawowym mamy choroby oraz zabiegi ratujące życie. W przypadku gdy osoba ubezpieczona zachoruje na jedno z poniższych lub zostanie wykonany jeden z zabiegów wówczas polisa wypłaci 100% zabezpieczenia i ulegnie anulacji. 

 • Przeszczep aorty 
 • Anemia aplastyczna – szpik 
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowych 
 • Łagodny guz mózgu 
 • Ślepota
 • Uraz mózgu spowodowany niedotlenieniem, anoksją lub traumatycznym urazem 
 • Rak z wykluczeniem mniej zaawansowanych przypadków 
 • Zatrzymanie akcji serca z użyciem defibratora 
 • Kardiomiopatia 
 • Śpiączka 
 • Śpiączka 
 • Choroba Jakoba 
 • Głuchota 
 • Demencja z chorobą Alzheimera 
 • Zapalenie mózgu
 • Atak serca 
 • Naprawa lub wymiana zastawki serca 
 • Niedoczynność nerek
 • Niedoczynność wątroby 
 • Utrata przydatności dłoni lub stopy 
 • Utrata mowy 
 • Przeszczep głównego organu 
 • Choroba nerwu motorycznego 
 • Stwardnienie rozsiane 
 • Parkinson 
 • Nadciśnienie płucne 
 • Niedoczynność oddechowa 
 • Zabieg na sercu o właściwej definicji 
 • Udar kręgosłupa
 • Udar mózgu 
 • Toczeń rumieniowaty układowy 
 • Poparzenia trzeciego stopnia – 20% ciała lub twarzy 
 • Totalna permanentna niepełnosprawność 

 

Totalna permanentna niepełnosprawność jest definiowana na dwojaki sposób:

Niemożność wykonywania własnego zawodu, permanentnie i nieodwracalnie, lub niemożność wykonania minimum trzech z poniższych czynności nawet przy pomocy ogólnie dostępnych przedmiotów:

 • Chodzenie, możność samodzielnego chodzenia na dystans 200 metrów 
 • Wchodzenie po schodach i w duł na 12 stopni 
 • Podnoszenie obiektu o wadze 2kg na wysokość stołu, przytrzymanie go przez 60 sekund  i odłożenie na stół
 • Schylanie się lub klęczenie, możliwość klęknięcia lub schylenia się w celu dotknięcia podłogi i powstanie 
 • Wejście i wyjście do i z standardowego pojazdu saloon 
 • Pisanie, możliwość czytelnego pisania ołówkiem lub długopisem lub na klawiaturze 

 

LECZENIE CHIRURGICZNE 

Legal General wypłaci 100% świadczenia w momencie gdy osoba ubezpieczona zostanie zapisana na listę oczekujących na jeden z poniższych zabiegów:

 • Przeszczep aorty 
 • Naprawa lub wymiana zastawki serca 
 • Operacja na sercu o określonej definicji 
 

PAKIET CHORÓB KRYTYCZNYCH ROZSZEŻONY “EKSTRA”

W pakiecie EKSTRA w pierwszej kolejności nasza lista chorób i zabiegów, które wypłacają 100% świadczenia jest rozszerzona o poniższą listę:

 • Łagodny guz na rdzeniu kręgowym
 • Rak w zalążku 
 • Niedoczynność serca  
 • Intensywna opieka przez conajmniej 7 dni
 • Śródmiąższowa choroba płuc 
 • Miastenia 
 • Martwicze zapalenie powięzi 
 • Udar oka choroba Devica 
 • Syndrom Parkinsona Plus
 • Choroba naczyń obwodowych 
 • Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych 
 • Chirurgia na tętnicy płucnej
 • Usunięcie całego płuca 
 • Usunięcie gałki ocznej  
 • Choroba Leśniewskiego
 • Jamistość rdzenia oraz opuszki lub rdzenia przedłużonego 
 • Wrzodziejące zapalenie okrężnicy
 
Oraz w pakiecie EKSTRA dodane są dwie następujące choroby: 
 
 • Rak z zalążku piersi
 • Rak niskiego stopnia prostaty 

 

Wypłacane świadczenie z tego tytułu to £30.000 lub 25% wartości polisy, cokolwiek niższe. 

Legal General wypłaci 100% świadczenia z góry w momencie gdy osoba ubezpieczona z pakietem EKSTRA zostanie zapisana na listę oczekujących na jeden z poniższych zabiegów:

 • Przeszczep aorty 
 • Naprawa lub wymiana zastawki serca
 • Choroba naczyń obwodowych – bajpasy wieńcowe 
 • Chirurgia na tętnicy płucnej 
 • Choroba Leśniewskiego – chirurgia dwóch resekcji lub usunięcia dużej części jelita 
 • Zabieg na sercu o określonej definicji 
 • Zabieg chirurgiczny jamistość rdzenia oraz opuszki lub rdzenia przedłużonego 
 • Zabieg wrzodziejącej okrężnicy 

W drugiej kolejności pakiet EKSTRA rozszerza listę chorób i zabiegów ratujących życie, które wypłaca  50% wartości polisy lub £30.000, cokolwiek niższe. Nie ma limitu na każde schorzenie i zabieg możemy wnioskować poszczególnie i nie ma to wpływu na wartość polisy ani na jej anulację.

 • Tętniak 
 • Anemia aplastyczna 
 • Torbiel na mózgu osuszony kraniotomią 
 • Zwężenie tętnicy szyjnej 
 • Zamknięcie tętnicy lub żył środkowej siatkówki oka
 • Tętniak na mózgu lub rdzeniu kręgowym
 • Malformacja tętniczo-żylna rdzenia lub mózgu
 • Anglioplastyka wieńcowa
 • Choroba Leśniewskiego leczona jedną resekcją 
 • Fibromialgia skórna 
 • Cukrzyca typu pierwszego 
 • Lekooporna padaczka
 • Choroba Baretta 
 • Mniej zaawansowany rak 
 • Nieinwazyjny guz podścieliska żołądka i jelit
 • Inny rak w zalążku lub  neuroendokrynnyguz niskiej złośliwości 
 • Guz na przysadce mózgowej
 • Usunięcie jednego lub więcej płata płuc 
 • Usunięcie pęcherza moczowego
 • Znaczna utrata wzroku 
 • Poparzenia trzeciego stopnia obejmujące 10% ciała lub twarzy  

Dzieci Choroby Krytyczne oraz Dodatki

STANDARD BEZPŁATNIE 

Dzieci osoby ubezpieczonej w pakiecie podstawowym są ubezpieczone od tych samych schorzeń i zabiegów co rodzic z wykluczeniem “Totalnej Permanentnej Niepełnosprawności” łącznie z:

 • Przeszczep aorty 
 • Anemia aplastyczna – szpik 
 • Bakteryjne zapalenie opon mózgowych 
 • Łagodny guz mózgu 
 • Ślepota
 • Uraz mózgu spowodowany niedotlenieniem, anoksją lub traumatycznym urazem 
 • Rak z wykluczeniem mniej zaawansowanych przypadków 
 • Zatrzymanie akcji serca z użyciem defibratora 
 • Kardiomiopatia 
 • Śpiączka 
 • Śpiączka 
 • Choroba Jakoba 
 • Głuchota 
 • Demencja z chorobą Alzheimera 
 • Zapalenie mózgu
 • Atak serca 
 • Naprawa lub wymiana zastawki serca 
 • Niedoczynność nerek
 • Niedoczynność wątroby 
 • Utrata przydatności dłoni lub stopy 
 • Utrata mowy 
 • Przeszczep głównego organu 
 • Choroba nerwu motorycznego 
 • Stwardnienie rozsiane 
 • Parkinson 
 • Nadciśnienie płucne 
 • Niedoczynność oddechowa 
 • Zabieg na sercu o właściwej definicji 
 • Udar kręgosłupa
 • Udar mózgu 
 • Toczeń rumieniowaty układowy 
 • Poparzenia trzeciego stopnia – 20% ciała lub twarzy 

Polisa wypłaca jedno świadczenie na dziecko w wysokości 50% wartości polisy lub £25.000 cokolwiek niższe. Istnieje również limit cała polisa wypłaca tylko dwa świadczenia dziecięce, w momencie gdy rodzice złożą sukcesywnie dwa wnioski na dwojga innych dzieci wówczas dodatek ten wygasa. Ubezpieczenie jest aktywne od 30 dnia narodzin do 22 lat. Jeśli obojga rodziców ma oddzielne polisy wówczas można zrobić dwa wnioski i maksymalnie otrzymać £50.000. 

Dodatkowe świadczenia dla dzieci w pakiecie standardowym:

 • Wypadkowa hospitalizacja – £5.000 dla dziecka, które spędzi minimum 28 dni w szpitalu gdzie zostanie przyjęte bezpośrednio z wypadku
 • Dodatek pogrzebowy £5.000
 • W momencie wypłacenia świadczenie z tytułu choroby krytycznej a osoba ubezpieczona ma dziecko poniżej 5 roku życia, wówczas polisa wypłaci do £1.000 na poczet zarejestrowanej opiekunki do dziecka 
 • Pomoc rodzinna shpitalna – wypłaca £1.00 dziennie za każdą noc spędzoną w szpital, przez dziecko które zostało zdiagnozowane jedną z chorób krytycznych w pakiecie podstawowym 

EKSTRA PŁATNY PAKIET DLA DZIECI 

Pakiecie Ekstra dzieci ubezpieczone są dodatkowo na następujące schorzenia oraz zabiegi na 50% wartości polisy lub £30.000 cokolwiek niższe. 

 • Łagodny guz na rdzeniu kręgowym
 • Rak w zalążku 
 • Niedoczynność serca  
 • Intensywna opieka przez conajmniej 7 dni
 • Śródmiąższowa choroba płuc 
 • Miastenia 
 • Martwicze zapalenie powięzi 
 • Udar oka choroba Devica 
 • Syndrom Parkinsona Plus
 • Choroba naczyń obwodowych 
 • Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych 
 • Chirurgia na tętnicy płucnej
 • Usunięcie całego płuca 
 • Usunięcie gałki ocznej  
 • Choroba Leśniewskiego
 • Jamistość rdzenia oraz opuszki lub rdzenia przedłużonego 
 • Wrzodziejące zapalenie okrężnicy
 • Rak z zalążku piersi
 • Rak niskiego stopnia prostaty
 • Tętniak 
 • Anemia aplastyczna 
 • Torbiel na mózgu osuszony kraniotomią 
 • Zwężenie tętnicy szyjnej 
 • Zamknięcie tętnicy lub żył środkowej siatkówki oka
 • Tętniak na mózgu lub rdzeniu kręgowym
 • Malformacja tętniczo-żylna rdzenia lub mózgu
 • Anglioplastyka wieńcowa
 • Choroba Leśniewskiego leczona jedną resekcją 
 • Fibromialgia skórna 
 • Cukrzyca typu pierwszego 
 • Lekooporna padaczka
 • Choroba Baretta 
 • Mniej zaawansowany rak 
 • Nieinwazyjny guz podścieliska żołądka i jelit
 • Inny rak w zalążku lub  neuroendokrynnyguz niskiej złośliwości 
 • Guz na przysadce mózgowej
 • Usunięcie jednego lub więcej płata płuc 
 • Usunięcie pęcherza moczowego
 • Znaczna utrata wzroku 
 • Poparzenia trzeciego stopnia obejmujące 10% ciała lub twarzy 
 
W tym pakiecie dzieci ubezpieczone są od dnia narodzin do wieku 22 lata.
 

Dodatkowe świadczenia dla dzieci w pakiecie Ekstra:

 • Wypadkowa hospitalizacja – £5.000 dla dziecka, które spędzi minimum 28 dni w szpitalu gdzie zostanie przyjęte bezpośrednio z wypadku
 • Dodatek pogrzebowy £5.000
 • W momencie wypłacenia świadczenie z tytułu choroby krytycznej a osoba ubezpieczona ma dziecko poniżej 5 roku życia, wówczas polisa wypłaci do £1.000 na poczet zarejestrowanej opiekunki do dziecka 
 • Pomoc rodzinna szpitalna – wypłaca £1.00 dziennie za każdą noc spędzoną w szpital, przez dziecko które zostało zdiagnozowane jedną z chorób krytycznych w pakiecie podstawowym 
 • Dziecięca choroba terminalna – polisa wypłaca £10.000 gdy dziecko jest zdiagnozowane chorobą nieuleczalną a jego rotowania są krótsze niż 12 miesięcy życia. To samo dziecko może być również zaakceptowane na świadczeniu z tytułu choroby krytycznej. 
 

Dodatkowe schorzenia dziecięce na, które każde dziecko jest ubezpieczone w PAKIECIE EKSTRA 

 
 • Porażenie mózgowe 
 • Dziecięca intensywna opieka wymagająca wentylacji  przez conajmniej 7 dni 
 • Kraniosynostoza 
 • Mukowiscydoza 
 • Zespół Downa 
 • Wodogłowie 
 • Zanik mięśniowy 
 • Rozszczep kręgosłupa

Państwa doradca będzie do państwa dyspozycji w kwestii jakichkolwiek pytań odnośnie definicji lub jakichkolwiek pytań odnośnie struktury tego produktu. Prosimy o pozostawienie komentarza w polu poniżej lub zadania pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.