Aviva jest jedną z niewielu firm, która w swoim pakiecie podstawowym uwzględnia dwa dodatkowe schorzenia bezpłatnie. Jest to bardzo korzystna oferta dla osób, które mają rodzinne tendencje do mniej zaawansowanego raka piersi lub prostaty. Poniżej jest lista chorób w pakiecie podstawowym, jeśli ktoś zachoruje na jedno z tych schorzeń podczas trwania polisy, zostanie wypłacone 100% świadczenia a polisa ulegnie anulacji.
 • Rak złośliwy
 • 2.Bakteryjne zapalenie opon mózgowych
 • 3.Łagodny guz mózgu
 • 4.Uraz mózgu spowodowany urazem, anoksją lub niedotlenieniem
 • 5.Śpiączka
 • 6.Choroba Jakoba
 • 7.Demencja łącznie z chorobą Alzheimera
 • 8.Zapalenie mózgu
 • 9.Choroba nerwu motorycznego
 • 10.Stwardnienie rozsiane
 • 11.Paraliż kończyny
 • 12.Choroba Parkinsona
 • 13.Udar mózgu lub kręgosłupa
 • 14.Przeszczep aorty
 • 15.Zatrzymanie akcji serca
 • 16.Zabieg założenia bajpasów wieńcowych
 • 17.Atak serca
 • 18.Wymiana lub naprawa zastawki serca
 • 19.Kardiomiopatia pierwotna
 • 20.Nadciśnienie płucne
 • 21.Zabieg na tętnicy płucnej
 • 22.Strukturalny zabieg na sercu
 • 23.Niedoczynność nerek
 • 24.Niedoczynność wątroby
 • 25.Przeszczep głównego organu
 • 26.Niedoczynność oddechowa
 • 27.Poparzenia trzeciego stopnia
 • 28.Niedokrwistość aplastyczna – z niewydolnością szpiku kostnego
 • 29.Toczeń rumieniowaty układowy
 • 30.Ślepota
 • 31.Głuchota
 • 32.Utrata ręki lub stopy

Ponadto jak wspominałem powyżej, oprócz 32 schorzeń i zabiegów ratujących życie, Aviva oferuje dwa dodatkowe schorzenia, mniej zaawansowany rak piersi oraz mniej zaawansowany rak prostaty. Dodatek ten dodawany jest bezpłatnie. W przypadku gdy osoba ubezpieczona zachoruje na jedną z tych chorób, polisa wypłaci 25% naszego świadczenia lub £25.000 funtów. Po wypłaceniu tego dodatkowego świadczenia polisa nie ulega anulacji. Jeśli np. w przyszłości osoba z mniej zaawansowanym rakiem piersi będzie miała przerzut np. na węzły chłonne i będzie to rak złośliwy, wówczas wypłacone zostanie 100% świadczenia z definicji raka złośliwego i polisa ulegnie anulacji.

W drugiej kolejności, chciałbym państwu przedstawić pakiet chorób oraz zabiegów ratujących życie dostępne w pakiecie rozszerzonym, który dostępny jest za dodatkową opłatą. W tej kategorii osoba ubezpieczona dzięki rozszerzeniu swojej polisy zyskuje dodatek szpitalny, 14 dodatkowych schorzeń, które wypłacają 100% zabezpieczenia oraz 25 dodatkowych schorzeń, które wypłacają 25% zabezpieczenia lub £25.000.

Poniżej mamy dodatkowe 14 schorzeń, które wypłacają 100% naszego zabezpieczenia (po wypłaceniu polisa ulega anulacji). Lista ta jest rozszerzeniem pakietu podstawowego.

Hospitalizacja jest dodatkiem dostępnym dla osób, które mają rozszerzony pakiet. Świadczenie z tego tytułu wypłacane jest w kwocie £100 przez maksymalnie 30 dni od ósmej nocy spędzonej w szpitalu na skutek urazu lub choroby.

Lista 14 dodatkowych schorzeń i zabiegów, które rozszerzają pakiet podstawowy z 32 do 46 
 • Łagodny guz na rdzeniu kręgowym 
 • Torbiel na mózgu 
 • Intensywna terapia
 • Zespół Devica
 • Choroba Parkinsona 
 • Jamistość rdzenia kręgowego 
 • Niedoczynność serca 
 • Peryferyjna choroba układu krążenia 
 • Choroba Leśniewskiego leczona dwoma resekcjami 
 • Śród-miąższowa choroba płuc 
 • Pneumonektomia
 • Wrzodziejące zapalenie okrężnicy 
 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Psychoza oraz choroba afektywna dwubiegunowa  
Lista 25 schorzeń, które umożliwiają dodatkowe świadczenie. Osoba ubezpieczona może otrzymać £25.000 lub 25% wartości swojej polisy za każde z poniższych schorzeń lub zabiegu po kolei i nie będzie to miało żadnego wpływu na wartość polisy. Każda pozycja wypłaca tylko raz, polisa się nie zamyka a po wypłaceniu świadczenia dane schorzenie lub zabieg jest wykreślane z polisy. 
 • Mniej zaawansowany rak piersi 
 • Mniej zaawansowany rak krtani
 • Mniej zaawansowany rak jajnika 
 • Mniej zaawansowany rak prostaty 
 • Mniej zaawansowany rak miedniczki nerkowej lub moczowodu 
 • Mniej zaawansowany rak jądra 
 • Mniej zaawansowany rak pęcherza moczowego
 • Mniej zaawansowany rak w zalążku – usuwany chirurgicznie 
 • Nisko-złośliwy potencjalny guz podścieliska przewodu pokarmowego – usuwany chirurgicznie 
 • Zespół ogona końskiego
 • Mózgowy tętniak kręgosłupa 
 • Mózgowa lub rdzeniowa malformacja tętniczo żylna
 • Padaczka leko-odporna
 • Niezłośliwy gruczolak przysadki 
 • Tętniak na tętnicy 
 • Zwężenie tętnicy żylnej 
 • Zamknięcie tętnicy lub żyły środkowej siatkówki 
 • Anglio-plastyka wieńcowa
 • Choroba Leśniewskiego leczona jedną resekcją 
 • Mniej poważne poparzenia 3-go stopnia 
 • Usunięcie jednego lub więcej płatów płucnych 
 • Niedokrwistość aplastyczna – o określonym nasileniu 
 • Cukrzyca Typu 1
 • Zespół Barretta

Choroby Krytyczne dla Dzieci

Dzieci za dodatkową opłatą również mogą być zabezpieczone od chorób krytycznych oraz zabiegów ratujących życie, począwszy od 30 dnia narodzin do 18 roku życia lub 21-go jeśli są w pełnej edukacji. Dzieci mogą być również zabezpieczone na dwóch pakietach “Podstawowy” oraz “Rozszerzony” 

W pakiecie podstawowym każde dziecko jest ubezpieczone od 32 chorób podstawowych, tak jak rodzic posiadający polisę. Każde dziecko jest również ubezpieczone od śmierci na kwotę £5.000. 

W przypadku gdy dziecko lub jedno z dzieci zachoruje na jedno z 32 chorób, wówczas polisa wypłaci 50% zabezpieczenia lub £25.000 cokolwiek niższe. Polisa nie ulegnie anulacji i nie będzie to mieć wpływu na jej wartość. Z tego pakietu polisa wypłaca tylko raz na każde z dzieci. 

Dodatkowo polisa wypłaca hospitalizację. Jeśli dziecko osoby ubezpieczonej trafi do szpitala z uwagi na chorobę lub uraz, polisa zacznie wypłacać £100 dziennie od ósmego dnia hospitalizacji  przez kolejne 30 dni. 

Wzbogacone Choroby Krytyczne dla Dzieci

W pakiecie rozszerzonym dla dzieci, dzieci są ubezpieczeni od momentu narodzin, a nie tak jak w przypadku pakietu podstawowego od 30-go dnia oraz do 22 narodzi. W tym pakiecie, każde z dzieci jest ubezpieczone od 32 podstawowych chorób + 2 dodatkowe schorzenia “mniej zaawansowany rak piersi lub prostaty” oraz 11 dodatkowych chorób wyszczegulnionych powyżej. Oznacza to, że dzieci w rozszerzonym pakiecie są ubezpieczone od 32+2+11 schorzeń i zabiegów ratujących życie, to świadczenie wypłaca £25.000 lub 25% wartości polisy na każde z dziecko. 
Dodatkowy każde z dzieci w pakiecie rozszerzonym ubezpieczone jest na jedno z 11 innych schorzeń. 
 • Cukrzyca typu 1 
 • Łagodny guz rdzenia kręgowego – powodujący trwałe objawy lub gdy dziecko poddane jest pewnemu leczeniu
 • Zespół Downa 
 • Wodogłowie leczone założeniem przetoki 
 • Ropień mózgu poddany określonym zabiegom
 • Intensywna opieka wymagająca wentylacji mechanicznej przez okres conajmniej 7 dni 
 • Porażenie mózgowe 
 • Choroba Leśniewskiego leczona dwoma resekcjami lub całkowitą kolektomią
 • Poparzenia 3-go stopnia obejmujące conajmniej 5% ciała lub 10% twarzy lub głowy 
 • Mukowiscydoza 
 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – z całkowitą kolektomią 

Polisa wypłaca £25.000 lub 25% wartości polisy. Po sukcesywnym wypłaceniu świadczenia na dane dziecko pakiet dodatkowy chorób dziecięcych będzie zdezaktywowany na dane dziecko, jednak rodzic będzie mógł wypłacić świadczenia z  

Dodatkowo Aviva w pakiecie rozszerzonym dla dzieci uwzględnia pakiet chorób nazywanych “Dodatkowe Opiekuńcze – Choroby Dziecięce” Jest to pakiet chorób, które uważa się, że mają duży wpływ finansowy dla rodziców. Dla tego też, gdy dziecko zachoruje na jedno z tych schorzeń polisa wypłaci £50.000 na każde dziecko można wnioskować tylko raz. Jeśli rodzic wcześniej wypłacił na dane dziecko świadczenie z tytuły wcześniej wymienionych chorób powyżej to pakiet “Dodatkowe Opiekuńcze Choroby Dziecięce” rozpisany poniżej wypłaci £25.000 i zostanie zdezaktywowany dla tego dziecka. 
 • Ślepota trwała nieodwracalna 
 • Przeszczep dużego narządu – od innego dawcy 
 • Rak z wykluczeniem mniej zaawansowanych przypadków 
 • Choroba neuronu ruchowego powodująca trwałe objawy 
 • Niewydolność nerek wymagająca stałej dializy 
 • Zanik mięśniowy 
 • Niewydolność wątroby 
 • Porażenie dwóch kończyn nieodwracalne 
 • Utrata niezależności dziecka
 • Przepuklina oponowo-rdzeniowa 
 • Poparzenie trzeciego stopnia o określonym stopniu 
 • Niewydolność wątroby 

Globalne leczenie do 2 miliony funtów

Globalne leczenie to dodatkowe świadczenie, które Aviva świadczy dzięki współpracy z Best Doctors, których zadaniem jest potwierdzenie diagnozy oraz ustaleniem najlepszego planu leczenia dla osoby ubezpieczonej oraz jej dzieci. W drugiej kolejności dzięki partnerowi Further Aviva pokrywa koszta leczenia na całym świecie do 2 miliony funtów łącznie z leczeniem, transportem oraz pobytem rodziny w miejscu leczenia.

Jak to działa ?

Jeśli państwo lub państwa dziecko zostało zdiagnozowane z jedną z chorób, które są pokrywane w tym dodatkowym świadczeniu należy zadzwonić do Best Doctors. Zespół ten uzyska dostęp do państwa adnotacji medycznych, wyników badań, skanów oraz wyników patologicznych bez potrzeby podróżowania lub spotkania z doktorem.

Na podstawie państwa przypadku Best Doctors mianuję odpowiednich ekspertów z całego świata, z bazy ponad 50.000 lekarzy, który przygotują opis choroby oraz ustalą plan leczenia.

Po dogłębnym przeanalizowaniu przypadku otrzymają państwo szczegółowy raport, potwierdzenie diagnozy oraz rekomendowane leczenie oraz odpowiedzi na dodatkowe pytania, które mogli państwo zadać podczas procesu. 

Jeśli zdecydują się państwo na leczenie międzynarodowe, wówczas Further wszystkim się zajmie. Na podstawie danej choroby, rekomendowanemu leczeniu oraz państwa preferencji geograficznej Further przedstawi państwu dostępne oddziały, które uważane będą za najbardziej odpowiednie. Po zdecydowaniu, który oddział będzie przeprowadzał leczenie Globalne Leczenie pokryje wszystkie koszta w tym: transport, leczenie, hospitalizację oraz państwa pobyt. Po powrocie Further będzie wspierać państwa opieką po-zabiegową oraz pokryje koszta leków, które są częściowo lub w ogóle nie refundowane przez NHS.

Schorzenia które są pokryte Globalnym Leczeniem:

 • Leczenie raka – jakiegokolwiek raka złośliwego lub guza łącznie z białaczką, mięśniakiem lub mięśniakiem oraz wszystkie raki które histologiczniezostały sklasyfikowane jako przed-złośliwe, niskozłośliwe oraz złośliwe w dolnej lini. 
 • Przeszczep bajpasów serca.
 • Wymiana lub zastawka serca.
 • Przeszczep życiowego organu – nerka, część wątroby, jedną z części płuca oraz sekcji trzustki od innego dawcy.
 • Neuro-chirurgia mózgu lub naczyń mózgowych oraz rdzenia kręgowego. 

Całkowite świadczenie, które pokrywa wszelkie koszta to 2 miliony funtów. W jednym okresie 12 miesięcy istnieje limit do 1 milion funtów w tym koszta transportu, leczenia, zabiegów oraz opieki pozabiegowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.